Vítáme Vás na stránkách projektové kanceláře Ing. Karla Voneše.

Projektová kancelář se výhradně zabývá slaboproudými rozvody, které zahrnují signalizační, zabezpečovací a sdělovací.

Ing. Karel Voneš je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb. V seznamu autorizovaných osob vedené ČKAIT je veden pod číslem 003789, autorizace mu byla uvedena 7.2.1995. Je taktéž držitelem řady certifikátů a oprávnění na systémy EPS a dále bezpečnostní a sdělovací systémy.